Skien lufthavn2019-04-12T09:02:58+00:00

Skien lufthavn, Geiteryggen ligger i utkanten av Skien i Telemark, ca. 2,5 km sørvest for Skien sentrum.

Oversikt over området

• Fri entre – adgang til området kun via inngangen.
• Salg av mat og drikke, med øl- og vinservering.
• Parkering kr 100,- som betales ved ankomst
• Egen pilotparkering for inviterte piloter i depot-området

Sikkerhetsinformasjon

For publikum:

Parkering kun på anviste plasser. Det er strengt forbudt å krysse sperrelinjer eller sikkerhetsgjerde. Ferdsel er KUN tillatt i det anviste publikumsområdet merket med grønt. Opphold utenfor publikumsområdet medfører bortvisning. Husk at du er gjest på en lufthavn! Arrangøren har tatt alle forholdsregler for at det skal være trygt for publikum. Likevel kan det skje uforutsette hendelser. Følg hele tiden nøye med på det som skjer i lufta, lytt til evt. beskjeder og pålegg gitt av vakter og speaker, og ikke under noen omstendighet gjør noe som kan forstyrre pilotene som flyr. Vi ønsker alle velkommen, og håper du får en god opplevelse på Jetpower!

For piloter:

Alle piloter må delta på sikkerhetsbriefing i regi av stevneleder, og plikter å følge de sikkerhetsanvisninger som gis på briefingen.